Bevatten HAVENS Konijnenvoeders ook kunstmatige toevoegingen?

Onze voeders bevatten allemaal alléén plantaardige grondstoffen. Hieraan worden vitaminen, mineralen, sporenelementen toegevoegd. En eventueel speciale nutriënten zoals gisten of kruiden.

Om de houdbaarheid en kwaliteit gedurende langere tijd te garanderen worden ook bepaalde additieven toegevoegd. Dit kunnen bepaalde vitamines zijn (bijv. Vit. C., Vit. E., etc) of zogenaamde E-nummers. Dat zijn door de EG goedgekeurde hulpstoffen, die ook in heel veel humane voedingsproducten aanwezig zijn. Op iedere Havens-zak staat vermeld wat er precies in zit en alle E-nummers die Havens gebruikt (E310, E320, E321) zijn ook geschikt voor alle religies, vegetariërs of veganisten.

De meeste vitaminen, mineralen en additieven worden in een modern en gecertificeerd productieproces gefabriceerd. Het grote voordeel hiervan is dat de vitamines zéér zuiver zijn en 100% ten goede komen aan het dier.
Ook letten we er goed op dat onze voeders géén schadelijke stoffen bevatten zoals micotoxines, aflatoxines, etc.

Op de site www.food-info.net van de Universiteit Wageningen vindt je méér info over Enummers en additieven.