Mijn konijn eet soms zijn eigen keutels op, is dat wel goed?

Een konijn is een wonderlijk dier. Het bezit de eigenschap om grote hoeveelheden vezelachtig en moeilijk verteerbaar materiaal te verorberen. Tijdens zijn evolutie heeft het konijn een maagdarmkanaal ontwikkeld dat uniek is in het dierenrijk.
Grote hoeveelheden vezels worden door het maagdarmkanaal geleid en daar gedeeltelijk voorverteerd. ‘s Ochtends vroeg worden deze voorverteerde voerdelen uitgeworpen en direkt weer geconsumeerd. Aldus is het konijn in staat om met deze vorm van dubbele vertering toch voldoende voedingsstoffen te halen uit de produkten die geconsumeerd worden.
Dit proces wordt “coprofagie” of “caecotrofie” genoemd. Het is vanuit de evolutie ontstaan, in een tijd dat de konijnen zeer moeilijk aan voer konden komen.